ICC - dokumenter og lenker
Informasjon om den praktiske prøven med lenke til sjekkliste for praktisk prøve ICC (Sjøfartsdirektoratet)  (nedlastbart DOK)
Søknad om  ICC (Sjøfartsdirektoratet)  (nedlastbart DOK)

Mer om Båtførerbevis og Sertifikater på Sjøfartsdirektoratets sider
Mer om Internasjonalt båtførersertifikat (ICC) på Sjøfartsdirektoratets sider her!
Her finner du en oversikt over Internasjonalt båtførerbevis (ICC), utstedt i andre land.

Det er ikke alltid tilstrekkelig med et norskt båtførerbevis i utlandet -  les mer på > Sjøfartsdirektoratets sider
Derfor tilbyr vi:
- ICC - internasjonalt sertifikat - gjennomgang og TRENING før utsjekk motorbåt
- ICC - internasjonalt sertifikat - gjennomgang og TRENING før utsjekk seilbåt

- ICC - internasjonalt sertifikat - UTSJEKK MOTORBÅT ifm søknad om ICC
- ICC - internasjonalt sertifikat - UTSJEKK SEILBÅT ifm søknad om ICC

validInt's representant er sensor og gjennomfører formell utsjekk for ICC skjer på vegne av og i samarbeid med godkjent assessor fra Sjøfartsdirektoratet; Baatskolen POSEIDON i Stavanger. Gjennomføringen følger sjøfartsdirektoratets rundskriv RSV 07-2012, av 21.05.2012. Prøvene skjer ombord i egnet fartøy, godkjent av Baatskolen POSEIDON - se > Fartøy . I retningslinjene beskrives det at prøven kan gjennomføres for motorfartøy, seilfartøy eller for begge deler. Seilfartøy med motor kan brukes til praktisk prøve for motorfartøy. Fartøyet som benyttes til prøven må ha skroglengde lenger enn 8 meter, og tilfredsstille gjeldende lover og regler. Kandidaten kan benytte eget fartøy som oppfyller kravene til størrelse og utstyr.

Utsjekken er en praktisk prøve som har til formål å sikre at kandidater for ICC har den brukererfaring og de praktiske ferdigheter som kreves for den som skal løse dette sertifikatet.

Det legges til grunn at kandidatene har nødvendig erfaring med føring av båt før gjennomføring av praktisk prøve. validInt anbefaler derfor en gjennomgang og trening før utsjekk for den som er usikker på standpunkt.